Dugnad idrettslag

Russetiden – en festfull reise for russ

Bestill gratis infopakke

Russetiden er en unik feiring som markerer avslutningen på videregående skole, fylt med uforglemmelige opplevelser, samhold og festligheter å huske resten av livet.

Hva er russetiden?

Russetiden står som en dypt forankret tradisjon blant norske videregående elever, og markerer avslutningen på videregående skole. Denne perioden er fylt med festligheter, fellesskap, og en rekke aktiviteter som strekker seg over flere uker, vanligvis fra slutten av april til 17. mai, Norges nasjonaldag. Det er en tid for samhold, frihet, og glede, hvor studentene, kjent som "russ", deltar i ulike hendelser designet for å skape minner for livet.

I løpet av russetiden kler elevene seg i karakteristiske røde, blå, eller svarte bukser eller dresser, avhengig av studieretning, som dekkes med emblemer og symboler som representerer deres skole og kull. Disse fargene er ikke bare et symbol på deres prestasjon og overgangen fra ungdom til voksenlivet, men også en kilde til stor stolthet. Russen samles for å feire denne milepælen gjennom ulike aktiviteter som russetog, russeknuter, og deltakelse i russetreff, hvor de møter russen fra andre skoler for å dele erfaringer og feire sammen.

Tradisjonen med russetid er en unik og viktig del av den norske kulturen, som bidrar til å styrke båndene mellom elever på tvers av landet. Den representerer en periode med frihet og feiring før livets neste store kapittel begynner, og er en tid hvor minner skapes som varer livet ut. Planleggingen og forberedelsene til russefeiringen starter ofte flere måneder eller år  i forveien for å sikre en minneverdig opplevelse for alle russ.

Når begynner russetiden?

Russetiden starter oftest i slutten av april. Denne tiden er fylt med forventninger og forberedelser, og strekker seg gjennom de første ukene av mai, frem til feiringen av Norges nasjonaldag den 17. mai. Selv om startdatoen tradisjonelt sett er i slutten av april, kan den faktiske begynnelsen av russetiden variere noe fra skole til skole og mellom ulike regioner i Norge. Dette skyldes lokale tradisjoner og skolenes egne arrangementer.

For mange elever markerer starten på russetiden også begynnelsen på en periode med økt frihet og uavhengighet, hvor de tar del i ulike sosiale aktiviteter som styrker båndene mellom klassekamerater. I tillegg til de tradisjonelle feiringene, benytter mange russ denne tiden til å sette sitt preg på lokalsamfunnet gjennom veldedige handlinger og sosiale tiltak, noe som ytterligere forsterker russetidens betydning som en viktig og meningsfull periode i livet til unge nordmenn.

När slutter russetiden?

Russetiden avsluttes offisielt på 17. mai, Norges nasjonaldag, en dag fylt med festligheter og nasjonal stolthet. Dette er dagen da hele landet feirer, og russens feiringer integreres i de større nasjonale arrangementene. For mange russ symboliserer denne dagen ikke bare slutten på russetiden, men også en overgang til et nytt kapittel i livet. Etter flere uker med feiring, samhold og tradisjoner, avsluttes russefeiringen med parader og offentlige feiringer, hvor russ i sine fargerike drakter deltar sammen med resten av befolkningen for å markere både nasjonaldagen og slutten på en minneverdig periode i deres ungdomstid.

Dere tjener 32 kr/boks Anbefalt salgspris er 80 kr

Hvordan tjene penger til russetiden?

Dugnad for russ er en utmerket måte å samle inn penger til russetiden på, og salg av kaker tilbyr en enkel og effektiv løsning. Ved å organisere et kakesalg kan russ raskt øke sitt budsjett, samtidig som de engasjerer seg i et morsomt og samarbeidsorientert prosjekt. Dette er ikke bare en flott måte å tjene penger på, men også en anledning til å styrke samholdet i gruppen.

Å selge kaker er spesielt gunstig fordi det er et produkt som appellerer til et bredt publikum. Kakene fra Nordkak er kjent for sin gode smak og høye kvalitet, noe som gjør dem lett å selge. De fleste setter pris på en god kake, enten det er til kaffepausen, som en gave, eller som en hyggelig oppmerksomhet i hverdagen. Videre krever ikke kakesalg store forberedelser eller investeringer, og det kan derfor være en effektiv måte for russen å samle inn midler på. Dessuten bidrar et kakesalg til å skape et positivt samspill mellom russ og lokalsamfunnet, noe som kan øke salget og styrke fellesskapsfølelsen.

Bestill gratis infopakke

Infopakken inneholder alt dere trenger for å starte salget. Infobrosjyre, salgskataloger og en deilig smaksprøve.

InfopakkeAlt dere trenger for å starte salget!
Bestill gratis infopakke

Hvor mye koster russetiden?

Kostnadene knyttet til russetiden kan variere betydelig, basert på aktivitetene du velger og de individuelle valgene som gjøres. Her er noen eksempler på utgifter som kan påløpe:

 • Russebuss: Kjøp eller leie, samt drift og dekorasjon.

 • Spesialdesignet russeklær: Russebukser, jakker og annet tilbehør.

 • Arrangementer: Billetter til russetreff og andre festligheter.

 • Russeknuter: Kostnader for å utføre ulike utfordringer.

 • Dekorasjoner: Til buss, klær eller andre personlige gjenstander.

 
Start tidlig med planleggingen og dugnadsarbeidet for å sikre nødvendige midler til å dekke alle ønskede aktiviteter og utgifter. En god forberedelse kan bety mye for den økonomiske opplevelsen av russetiden.

Russebuss under russetiden

En av de mest ikoniske delene av en russefeiring er russebussen, der elever går sammen for å kjøpe og dekorere en buss. Å eie eller leie en buss som gruppen selv dekorerer, utstyrer med lydanlegg, og bruker til å reise rundt i, representerer en sentral del av feiringen. Russebussen fungerer som et mobilt festlokale hvor russ sammen kan nyte musikk, dans og samvær. Å være en del av en russebuss krever god planlegging, samarbeid, og ikke minst økonomisk innsats. Kostnadene for kjøp, utbedring og drift av bussen deles vanligvis mellom medlemmene i bussgruppen, noe som gjør dugnadsarbeid til en viktig inntektskilde for å finansiere prosjektet.

Russebuss

Dette må du tenke på før russetiden: 8 tips for russ

Å planlegge en økonomisk forsvarlig russefeiring er fullt mulig med litt forberedelse og kloke valg. Her er noen tips for å holde budsjettet i sjakk under russetiden.

Budsjett: Fastsett et realistisk budsjett for russefeiring, og strev etter å holde deg til det.

Samarbeid: Slå dere sammen i grupper for å dele på utgifter knyttet til russebuss og annet utstyr, noe som kan gjøre feiringen mer økonomisk håndterbar for alle.

Prioriteringer: Velg ut hvilke deler av russetiden som er mest viktig for deg. Ikke alle tradisjoner eller aktiviteter er nødvendige for å ha det gøy.

Gjenbruk: Vurder å kjøpe eller bytte til deg brukt russeutstyr fra tidligere år.

Sponsing: Ta kontakt med lokale bedrifter for sponsormuligheter, ofte er de villige til å støtte russen mot litt reklame.

Skoleprioritering: Sørg for at feiringen ikke går på bekostning av skolen. Russetiden og 17. mai skal være høydepunkter, men ikke til hinder for fremtidige mål.

Ta vare på helsen: Gjennom russetiden er det viktig å huske på egen helse. Pass på å få nok hvile og spis godt.

Trygghet og ansvarlighet: Russefeiringen bør være gøy, men også trygg. Planlegg sikre transportalternativer og oppfør dere ansvarlig.

Dialog: Hold en åpen dialog med foresatte og lærere om dine planer for russetiden. Det er viktig å ha støtte fra omgivelsene.

Ved å inkludere russefeiring, 17. mai, og gleden ved å være en del av russen i Norge, kan russetiden bli en uforglemmelig og gøy opplevelse. Med riktig planlegging og holdning kan man sikre at russetiden blir like mye verdt som den koster, uten å ofre hverken skole, helse eller sikkerhet.

Navigere utenforskap i russetiden: En utfordring for fellesskapet

Utenforskap i russetiden kan være en reell utfordring for mange elever. Denne perioden, som for mange er synonymt med samhold og feiring, kan dessverre også føre til at noen føler seg ekskludert. Årsakene kan være mange, fra økonomiske begrensninger til personlige valg eller sosiale dynamikker. Det er viktig at både skoler, russegrupper, og det bredere samfunnet arbeider sammen for å skape en inkluderende atmosfære der alle elever har muligheten til å delta på sin måte. Ved å tilby varierte aktiviteter som ikke kun fokuserer på store økonomiske utgifter, og ved å fremme verdier som samhold og respekt, kan vi bidra til å redusere følelsen av utenforskap og sikre at russetiden blir en positiv opplevelse for alle.

Utenforskap

Vil dere også tjene penger på dugnad?

Bestill gratis infopakke

Hva er russetreff?

Under russetiden organiseres det flere store russetreff, der elever fra forskjellige skoler samles for å feire. Disse arrangementene tilbyr musikk, dans og fellesskap.

Hva er russeknuter?

Russeknuter er utfordringer som russen utfører under russetiden for å tjene knuter til sin russehatt. Utfordringene kan være både morsomme og gale, og varierer fra år til år.

Hvem fant opp russetiden?

Russetiden, som vi kjenner den i dag, har utviklet seg over tid og har sine røtter tilbake til begynnelsen av 1900-tallet i Norge. Selv om det er utfordrende å peke på en enkelt person som oppfinneren av russetiden, er det klart at denne tradisjonen har blitt en integrert og dypt rotfestet del av den norske kulturen. Russetiden startet opprinnelig som en feiring for studenter som fullførte sin middelskoleeksamen, og over tid har den utviklet seg til den omfattende feiringen for avgangselever på videregående skole som vi ser i dag.

Hva er russedåp?

Russedåp er en seremoni der russ 'døpes' inn i russetiden, ofte gjennom ulike typer av spøkefulle ritualer. Dette markerer starten på feiringen.

Kontakt oss

 • Hverdager: 07.30 – 17.00
 • Nordkak
  Torpebaugen 8
  1738 BORGENHAUGEN
 • Barnekreft foreningen
 • Zeromission
 • Grön Punkt Norge
 • Grön Punkt Norge

 
Vi tilbyr klasser, lag og russegrupper en enkel måte å tjene penger på, for å nå sine mål.