Om oss på Nordkak 

Siden 1988 har vårt konsept vært det samme. Vi vil ganske enkelt tilby skoleklasser, idrettsklubber, foreninger, russegjenger og dugnadsgrupper en god og risikofri måte å tjene penger på. Penger som kan brukes f.eks. til klasseturer og treningsleire.

Vi jobber kontinuerlig med forbedringer!

For oss er det viktig at vi oppfyller kundenes forventninger gjennom hele salget. Vår kundeundersøkelse er derfor et godt verktøy som hjelper til med å forbedre oss ytterligere. 

Vi måler hvor fornøyde våre kunder er med alt fra produkter til materiale og leveranser. Vi følger opp våre undersøkelser med regelmessige møter, der vi diskuterer forbedringsforslag og utvikler planer for hvordan de skal gjennomføres.

Nordkak Klimakompensasjon Khasi Hills
Klimakompensert Zeromission

Klimakompensering – En måte å ta ansvar for vår klimapåvirkning.

Vi på Nordkak vil ta ansvar for klimapåvirkningen som vår virksomhet innebærer. Det betyr at vi nå klimakompenserer for de CO₂-utslippene vi genererer. Vi har beregnet utslippene fra våre transporter, emballasjen og innholdet i produktene våre. Vi har valgt å kompensere ved å støtte treprosjektet « Khasi Hills » i India.

Den klimapåvirkningen som oppstår fra kaker og søtsaker som du selger med laget eller klassen kompenserer vi gjennom reduserte utslipp i India. Vi tror det er viktig for våre lag/foreninger og klasser å velge en aktør som faktisk tar ansvar for miljø og klima.

Les mer om klimakompensasjon.

For vårt arbeid med klimaberegning, så vel som for vårt valg av klimakompensasjon, har vi tatt hjelp av:

 

Grønt punkt

Nordkak er medlemmer av Grønt Punkt Norge.

Grønt Punkt er et medlemsbasert, non-profit selskap som sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp.

Grønt Punkt Norge

Vi støtter Barnekreftforeningen

Barnekreftforeningen kjemper for barn og unge med kreft i Norge. Vi på Nordkak ønsker å være med som bidragsyter og er i dag partner til Barnekreftforeningen, det har vi vært siden 2017.

Les mer om deres viktige arbeid her.

Barnekreft foreningen logo

Stabil virksomhet siden 1988

Nordkak har tilbudt en salgsdugnad for klasser, lag, russegrupper og foreninger siden 1988. Det er og har vært en stabil virksomhet gjennom alle år siden den gang, og vi satser på å fortsette å være en solid samarbeidspartner framover for våre dugnadsgrupper. 

-

Kontakt oss

  • Hverdager: 07.30 – 17.00
  • Nordkak
    Torpebaugen 8
    1738 BORGENHAUGEN
  • Barnekreft foreningen
  • Zeromission
  • Grön Punkt Norge
  • Grön Punkt Norge

 
Vi tilbyr klasser, lag og russegrupper en enkel måte å tjene penger på, for å nå sine mål.