Klimakompensasjon

Klimakompensering innebærer at en viss mengde utslipp av drivhusgass, som du ikke klarer å redusere selv, blir kompensert av tiltak utenfor egen virksomhet. Det kan gjøres gjennom å investere i prosjekt for framstilling av fornybar energi, energieffektivisering, gjennom treplantering eller i prosjekt som bevarer skog.

Kort sagt kan man si at de utslippsminskinger som et kompenseringsprosjekt skaper utgjøres av forskjellen mellom de utslippene som skulle ha skjedd uten prosjektet, og de minskede utslipp som skjer på grunn av prosjektet.

Mange klimakompenseringsprosjekter gir utover selve klimanytten flere positive sosiale og økonomiske effekter i utviklingsland der prosjektet er. De kan skape nye arbeidsplasser, forbedre helsen hos lokalbefolkningen, gi økonomisk trygghet og gi en mer stabil strømforsyning til lokalbefolkningen.

Les mer om hvordan Nordkak jobber med klimakompensering.

Klimakompensasjon Khasi Hills

Kontakt oss

  • Hverdager: 07.30 – 17.00
  • Nordkak
    Torpebaugen 8
    1738 BORGENHAUGEN
  • Barnekreft foreningen
  • Zeromission
  • Grön Punkt Norge
  • Grön Punkt Norge

 
Vi tilbyr klasser, lag og russegrupper en enkel måte å tjene penger på, for å nå sine mål.